Het bestuur van Toekomst 010 bestaat vol uit jong bloed. Selim Sahin is de voorzitter sinds 2020 en maakt deel uit van het dagelijks bestuur. Daarnaast is
de Penningmeester Ali Sami Ozberksinds 2022 & de Secretaris M. Taha Cosar ook sinds 2022. Ook zij behoren naast hun taken tot het dagelijks bestuur.
Naast deze officiële bestuursleden kent Toekomst 010 ook nog vrijwilligers die taken binnen de stichting vervullen, zoals een deel van het organiseren van
een project of activiteit bijvoorbeeld. Deze vrijwilligers kunnen bijvoorbeeld leden van Toekomst 010 zijn, de jongeren of iemand uit het netwerk van een
bestuurslid die een steentje wil bijdragen aan een project bijvoorbeeld.

BELONINGSBELEID
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Op declaratiebasis ontvangen de bestuurders wel vergoeding voor de kosten
gemoeid met de uitoefening van hun bestuursfunctie. De werkwijze van het bestuur, waaronder de wijze van vergaderen en het nemen van besluiten, is
vastgelegd in de statuten van de stichting. De stichting werkt voornamelijk met vrijwilligers. De stichting kent alleen een vrijwilligersvergoeding van
maximaal €1.800,- per jaar toe aan haar vrijwilligers. Dit is geheel conform de overheidsregels. Het bestuur van de stichting is een executief bestuur. Naast
onze invloed op het beleid zijn wij hoofdverantwoordelijke voor de dagelijkse